PENDIDIKAN BAHASA ARAB
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
 • Belajar B.Arab Melalui Cerita Bergambar
 • Teknik Menarik dalam Mengajar B. Arab
 • Kiat Sukses Belajar Bahasa Arab
 • Sejak Dini Belajar Bahasa Arab
 • Pentingnya Belajar Bahasa Arab
 • Mudah Belajar Bahasa Arab
 • Belajar Cepat Bahasa Arab
 • Mengapa belajar bahasa Arab ?
 • Belajar Bahasa Arab, Sulitkah ???
 • Tehnik Belajar Bahasa Arab
 • Wajibkah Belajar Bahasa Arab ??
 • Belajar online bahasa arab
 • Kesulitan Belajar Bahasa Arab
 • Situs Translate Bahasa Arab
 • Pendekatan Pembelajaran Bahasa Arab
 • Problematika Pembelajaran Bahasa Arab
 • Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab
 • Teknik Main Peranan dalam Pemb B.Arab
 • Teknik Sumbangsaran dalam Pemb B.Arab
 • Teknik Simulasi dalam Pemb B.Arab
 • Teknik Latih-Tubi dalam Pemb B.Arab
 • Metode Pembelajaran Sya'ir Arab
 • Implementasi Teknologi Dlm Pemb B. Arab
 • Huruf Hijaiyah Awal Pembelajaran B.Arab
 • Metode Pemb Klasik & Modern B.Arab
 • Metode Pembelajaran B.Arab Secara Umum
 • Pemb B.Arab (Active Learning) Silberman
 • PEMIKIRAN BAHASA ARAB

  Teknik Sumbangsaran dalam pembelajaran bahasa arab

  Teknik Sumbangsaran dalam pembelajaran bahasa arab

  a. Teknik ini dikenal juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap orang menyumbangkan pendapat dan idea.
  b. Boleh didekati sebagai aktivitas permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktivitas perbincangan yang lebih serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universitas dan latihan profesional.
  c. Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kreatif dan bukan pembelajaran secara analitis.
  Tujuan Sumbang Saran :

  1). Topik perbincangan sesuai dengan kemampuan dan minat murid.
  2). Garis panduan guru harus ringkas dan jelas.
  3). Semua cadangan dan idea yang dikemukakan harus dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.
  d.  Setiap kumpulan harus memilih pengurus yang betul-betul layak.
  e.  Setiap orang diberi peluang untuk mengemukakan cadangan.
  f.   Pelajar haruskan menyumbang beberapa idea.
  g.  Suasana perbincangan yang tidak formal hendaklah diwujudkan.
  h.  Pastikan waktu untuk sesi sumbangsaran adalah mencukupi.
  i.   Diharuskan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? ).
  j.   Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik
  .

  Tekhnik-Tekhnik Menarik Dalam Pengajaran Bahasa
  1
  2
  3
  4
  5
  Teknik Permainan Bahasa,
  6
  Teknik Soal Jawab,
  7
  Teknik Bercerita,
  8
  Teknik Drama,
  9
  Teknik Inkuiri,
  10
  Teknik Perbincangan,
  11
  Teknik Forum,
  12
  Teknik Pembahasan,
  13
  Teknik Kuiz.
  Sumber (http://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com)

  Reactions:

  1 comments:

  terimakasih,, salam Kenal, Thuba Himam Mubarok, Guru Bhs Arab

  Posting Komentar